Cztery troski istnienia wg. I. Yaloma

Irvin D. Yalom, najznamienitszy pisarz wśród psychoterapeutów i wielki psychoterapeuta pośród pisarzy, wiele miejsca w swoich rozważaniach dotyczących ludzkiej kondycji poświęca czterem troskom istnienia, z którymi każdy człowiek, niezależnie od swojej przeszłości, cech charakteru i aktualnej sytuacji, musi się zmierzyć. Są nimi: pewność czekającej nas śmierci, samotność, wolność i sens …

O czym nie chcesz myśleć

Literatura psychologiczna przedstawia kilka perspektyw konfrontacji jednostki ze śmiercią, choć samym umieraniem wydaje się zajmować niechętnie, niemal wstydliwie, tematykę thanatos umieszczając nijako poza głównym nurtem najbardziej popularnych zagadnień.Wbrew mądrości Cycerona „Filozofować jest nie co insze, jedno gotować się do śmierci”, psychologia chce się zajmować życiem. Byłoby oczywiście absurdem, gdyby się …