Głęboka woda niewiedzy

We wstępie wydanej w 1982 r. w Wiedniu książki pt. „ Lekarz i dusza”[1] Victor Frankl, jej autor, stwierdza następującą rzecz o psychoterapii: „Od dawna nie jest już tajemnicą, że bez względu na stosowaną technikę, w mniej więcej dwóch trzecich przypadków odnotowuje się wyleczenie lub przynajmniej znaczącą poprawę stanu zdrowia. …