Cztery troski istnienia wg. I. Yaloma

Irvin D. Yalom, najznamienitszy pisarz wśród psychoterapeutów i wielki psychoterapeuta pośród pisarzy, wiele miejsca w swoich rozważaniach dotyczących ludzkiej kondycji poświęca czterem troskom istnienia, z którymi każdy człowiek, niezależnie od swojej przeszłości, cech charakteru i aktualnej sytuacji, musi się zmierzyć. Są nimi: pewność czekającej nas śmierci, samotność, wolność i sens …