Coś o duszy

– Współcześnie w psychologii mało kto używa słowa dusza. Być może dlatego, że psychologia chce być uważana za naukę przyrodniczą (choć jest przecież córką filozofii), potrzebuje być mierzalna i obliczalna, rozwija się nadal i przede wszystkim w duchu materialistycznym. Kwestii transcendentnych boi się i się od nich dystansuje, a jeśli …