Mentoring


Dla osób, które czują, że utknęły w sferze osobistej lub zawodowej, doświadczają dylematu, są przed ważnym wyborem, nie wiedzą, którą ścieżką pójść, mają poczucie niespełnienia, są świadome, że nie realizują siebie w stopniu, w jakim by chciały, mimo posiadanych zasobów (talentów, możliwości, przekonań). Dla tych, którzy zauważają, że ciągle potykają się na drodze do celu o zewnętrzne przeszkody lub tworzone przez samych siebie przeszkody. Dla potrzebujących stymulacji rozwojowej, osób zdrowych i dobrze funkcjonujących psychicznie.


Mentoring jest krótkoterminowym sposobem wspierania klienta wiedzą i doświadczeniem osoby mentora. Pozwala na szybkie rozpoznanie problemu, przeszkód, które utrudniają danej osobie realizację ważnych celów (prywatnych, zawodowych, finansowych, zdrowotnych), mocnych stron (klienta i sytuacji) i perspektyw rozwiązania impasu. Klient w krótkim czasie (1-kilku sesji) otrzymuje diagnozę sytuacji oraz wskazówki do dalszego postępowania.


OFEROWANE PRZEZE MNIE RODZAJE WSPARCIA MENTORINGOWEGO dotyczą sfery rodzicielskiej, związkowej i zawodowej.

Mentoring rodzicielski – dla rodziców nastolatków. Skierowany do rodziców przeciążonych, niepewnych, tracących “pion” w swojej roli rodzicielskiej. Dla mam i ojców zaniepokojonych funkcjonowaniem swojego dziecka, swojej rodziny, czujących, że sobie nie radzą. Dla rodziców chcących lepiej wspierać swojego nastolatka na drodze do dorosłości, lepiej się komunikować, właściwie domknąć cykl wychowawczy.

Mentoring związkowy – dla osób, które martwią się stanem relacji uczuciowej, funkcjonowaniem własnym lub partnerki/ra, także dla singli, którzy rozważają zmianę statusu. Dla chcących wyjść z impasu, chętnych do działania, zainteresowanych rozważeniem dostępnych opcji i zaangażowanych.

Mentoring zawodowy – dla klientów, którzy doświadczają stresu, frustracji, symptomów wypalenia – i pragną zmiany – w sferze profesjonalnej i/lub finansowej, ale nie wiedzą JAK. Dla osób, które czują, że czas zacząć realizować swoje marzenia, ale utykają w szczegółach i w niedowiarstwie.