dr Agnieszka Masłowiecka

Psychoterapeutka, psychoedukatorka, mentorka

Pracuję psychoterapeutycznie z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowościowymi, pomagam osobom doznającym dyskryminacji, z problemami w ważnych relacjach. Wspieram mentoringowo klientów, którzy potrzebują zmiany (dotyczącej relacji, pracy, finansów), rozwikłania dylematu, dookreślenia sposobów realizacji zamierzonego celu. Moja praca jest transformacyjna, krótkoterminowa, zorientowana psychodynamicznie i humanistycznie.