Coaching


Dla osób, które czują, że utknęły w sferze osobistej lub zawodowej, doświadczają dylematu, są przed ważnym wyborem, nie wiedzą, którą ścieżką pójść, mają poczucie niespełnienia, są świadome, że nie realizują siebie w stopniu, w jakim by chciały, mimo posiadanych zasobów (talentów, możliwości, przekonań). Dla tych, którzy zauważają, że ciągle potykają się na drodze do celu o zewnętrzne przeszkody lub, że te przeszkody, co gorsze, sami sobie tworzą. Dla potrzebujących stymulacji rozwojowej, osób zdrowych i dobrze funkcjonujących psychicznie.


 Coaching jest metodą podnoszenia jakości życia, jest nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi. Polega na systematycznym cyklu spotkań, od kilku do kilkunastu sesji coachingowych, trwających 60 – 90 minut każda w odstępie ok. 10 – 14 dni. Tematem spotkań jest praca nad indywidualnym celem klienta lub obszarem życia, którym klient chce się zajmować w kontekście rozwojowym.


BeYourAlly® jest autorską metodą wspierania klienta coachingowego w realizacji ważnego dla niego zamierzenia. Klient dookreśla swój cel zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami, konfrontuje się z zasobami, które posiada, analizuje przeszkody mentalne i zewnętrzne oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Krok po kroku zmierza do takiego sposobu funkcjonowania, jaki ustalił. Ustawiczny kontakt z feedbackiem i uświadamianie własnej odpowiedzialności za działania przybliżające realizację celu są podstawowymi cechami sytuacji coachingowej. Duży nacisk w programie kładziony jest na zaangażowanie klienta w codzienną praktykę technik wzmagających dobrostan psychofizyczny, podnoszących efektywność mentalną i energetyczność niezbędną do skutecznego działania. Program BeYourAlly® jest inspirowany psychologią humanistyczną, narracyjną, neuronauką, pracą z ciałem oraz praktykami medytacyjnymi. Poza sesjami coachingowymi klient otrzymuje spersonalizowane materiały do pracy, zadania i wyzwania, które w atrakcyjny dla niego sposób wyprowadzają go z jego strefy komfortu w obszar eksperymentu, zabawy i rozwoju.